Het kenniscentrum Architectuur, Stedenbouw en Gezondheid onderzoekt de relatie tussen het architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp en de invloed daarvan op de volksgezondheid. Het is ondergebracht bij de Rijksuniversiteit Groningen en wordt gedragen door de Faculteit der Letteren, de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het centrum heeft twee zwaartepunten: de stedelijke omgeving (healthy cities) en gebouwen voor de gezondheidszorg.