Ambitie

Gezondheid is niet iets medisch. Ziekte en verwondingen vragen om medische interventies, het bevorderen van gezondheid om niet-medische maatregelen. Gezondheid is een natuurlijke conditie die het meest gediend is met een alledaagse woon- en werkomgeving die gezonde leefstijlen stimuleert: bewegen (wandelen, fietsen), gezond eten, veilig groen, sociale contacten. Ook de medische wereld erkent dat het effect van gezonde leefstijlen op de volksgezondheid veel groter is dan dat van medische interventies. Het Kenniscentrum richt zich op stedenbouwkundige en architectonische interventies die gezonde leefstijlen bevorderen. Dat veronderstelt het bij elkaar brengen van uiteenlopende disciplines, elke met hun eigen taal, onderzoeksmethoden en uitkomsten: sociaal geneeskundigen, volksgezondheidsspecialisten, economen, managers, architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen. Het centrum bestrijkt verschillende schaalniveaus – van de woning via buurt en wijk naar stad en regio – en richt zich op gebouwen zonder medische functie, gebouwen met een semi-medische bestemming, en gebouwen voor de gezondheidszorg.