Skip to content

Ambitie

Gezondheid is niet iets medisch. Ziekte en verwondingen vragen om medische interventies, het bevorderen van gezondheid om niet-medische maatregelen. Gezondheid is een natuurlijke conditie die het meest gediend is met een alledaagse woon- en werkomgeving die gezonde leefstijlen stimuleert: bewegen (wandelen, fietsen), gezond eten, veilig groen, sociale contacten. De World Health Organization pleit er daarom voor het bevorderen van de volksgezondheid tot een van de hoofddoelen van in alle beleidsterreinen te maken. Ambitie van het kenniscentrum is het bij elkaar brengen van uiteenlopende disciplines, elke met hun eigen taal, onderzoeksmethoden en uitkomsten: sociaal geneeskundigen, volksgezondheidsspecialisten, economen, managers, architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen. De grootste uitdaging bestaat uit het dichten van de kloof tussen de wereld van de medici en die van de ontwerpers. Alleen als die werelden elkaar kunnen vinden in de analyse en het ontwerp van steden en gebouwen kan het in architectuur en stedenbouw verankerde potentieel om bij te dragen aan de volksgezondheid volledig worden benut.