Skip to content

Gezonde steden

Het ontwerp van de stedelijke omgeving beïnvloedt de gezondheid van de gebruikers. Nu schone lucht, schoon water en een degelijke vuilververwerking gemeengoed zijn geworden verschuift het accent naar de invloed van leefstijlen. Het stadsontwerp stimuleert (of frustreert) gezonde leefstijlen. Het centrum hanteert een eenvoudige definitie van het concept van gezonde steden:

  • fysiek. Een gezonde omgeving is vrij van lucht- en watervervuiling, heeft een gezond binnenklimaat, voorziet in schoon drinkwater en de verwijdering van afval
  • leefstijl. Het belangrijkste instrument van de stedenbouw om bij te dragen aan de volksgezondheid is het bevorderen van gezonde leefstijlen. Bewegen (fietsen of wandelen), toegang tot gezond voedsel, sociale contacten, en aantrekkelijk groen verminderen de kans op overgewicht, stress, isolement en de lichamelijke en geestelijke problemen die daarmee samenhangen.
  • duurzaamheid. Een gezonde omgeving spaart energie en grondstoffen, is niet afhankelijk van industriële voedselproductie en minimaliseert beperkt het transport van voedsel uit verre streken tot het minimum.