Skip to content

Hospitals – A Design Manual

Ziekenhuizen als gebouwtype hebben de afgelopen jaren een forse evolutie doorgemaakt. Veranderingen in de gezondheidszorg, de impact van evidence-based medicine en aspecten van de economie van de gezondheidszorg (zoals het clusteren van diagnostische procedures in gespecialiseerde klinieken) vormen nieuwe en andere uitdagingen voor de ontwerper. Particuliere zorginstellingen luiden de paradigmawijziging in van het grote functionele gebouwencomplex naar een designbewuste gezondheidsinstelling met luxe hotelfuncties. Gezondheidscentra die meer gericht zijn op preventie dan op genezing, zijn een andere belangrijke trend geweest. Deze publicatie legt de principes en vereisten uit voor de planning van ziekenhuizen en andere gezondheidsvoorzieningen. Een internationale sectie over casestudy’s documenteert 40 best-practices-projecten in zes categorieën: algemene ziekenhuizen, kinderziekenhuizen, gespecialiseerde klinieken, poliklinieken en gezondheidscentra en revalidatieklinieken.