Skip to content

Introductie

Wie zijn wij

Het kenniscentrum Architectuur, Stedenbouw en Gezondheid onderzoekt de relatie tussen het architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp en de invloed daarvan op de volksgezondheid. Volgens de World Health Organization is maar 10 procent van de volksgezondheid toe te schrijven aan medisch handelen. Architectuur en stedenbouw zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de overige 90 procent. Het kenniscentrum onderscheidt zich doordat het niet van de geneeskunde vertrekt, maar de architectuur en stedenbouw als uitgangspunt neemt. Ruimtelijke analyse, theorie en geschiedenis spelen een hoofdrol. Het centrum is ondergebracht bij de Rijksuniversiteit Groningen en wordt gedragen door de Faculteit der Letteren, de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het centrum bestrijkt verschillende schaalniveaus – van de woning via buurt en wijk naar stad en regio – en richt zich op gebouwen zonder medische functie, gebouwen met een semi-medische bestemming, en gebouwen voor de gezondheidszorg. Het heeft twee zwaartepunten: de stedelijke omgeving (healthy cities) en gebouwen voor de gezondheidszorg.