Skip to content

Volksgezondheid in naoorlogse woonwijken

Het door ZonMw gefinancierde onderzoeksproject Urban Design for Improving Public Health in Groningen (UDIHiG) heeft als doel stedenbouwkundige interventies aan te dragen die gezonde leefstijlen kunnen bevorderen. De Groningse wijk Paddepoel fungeert als case-study. Voor deze wijk is gekozen omdat het een duidelijk afgebakend geheel vormt waarvan het gemiddelde gezondheidspeil achterblijft bij die van andere wijken. Paddepoel is een typische naoorlogse woonwijk met alle karakteristieken van dergelijke woonwijken, waarvan er in de wederopbouwperiode tussen 1945 en 1970 tientallen zijn gebouwd, en dat maakt de uitkomsten van dit onderzoek breder toepasbaar. Toetssteen van de effectiviteit van de stedenbouwkundige interventies is de mate waarin ze de bewoners ertoe kunnen verlokken gezonder te leven. Methoden om de bevindingen en verwachtingen van de bewoners te peilen spelen daarom een hoofdrol. Daartoe worden de stedenbouwkundige plannen vertaald in Virtual Reality; dit maakt het mogelijk een veel realistischer beeld van de interventies te maken dan met tweedimensionaal kaartmateriaal mogelijk is, en bovendien kunnen ook radicale ingrepen, waarvan aan te nemen is dat de realisatie lange tijd op zich laat wachten, op deze manier toch worden geanalyseerd.

Urban Design for Improving Public Health in Groningen (UDIHiG)