Onderwijs

Het kenniscentrum verzorgt het onderwijs binnen het masterprogramma van het Departement van Geschiedenis van Kunst, Architectuur en Landschap. Het centrum benadert het thema van de gezondheid vanuit het perspectief van de ontwerpende disciplines en neemt de daar gebruikelijke analysemethoden en terminologie als uitgangspunt. Om die reden, en uit praktische overwegingen, zijn ook de klassieke architectuur- en stedenbouwhistorische en -theoretische vakken in dit programma geïntegreerd. Het onderwijs is uitsluitend Engelstalig.