Skip to content

Onderzoek: gebouwen voor gezondheidszorg

Ziekenhuizen worden geconfronteerd met problemen die zich bij vrijwel alle gebouwen voor de gezondheidszorg voordoen: nu de band tussen sociale zorg en de vigerende gezondheidsstelsels steeds losser wordt ontstaat de noodzaak de ziekenhuiszorg opnieuw te definiëren en op te bouwen vanuit de behoeften van de klant. Dat leidt tot andere ruimtelijke distributiemodellen, en die vragen om nieuwe gebouwtypen. Het kenniscentrum verricht onderzoek naar deze typen, naar de interne organisatie van ziekenhuizen en naar de architectonische vormgeving ervan. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar instellingen van de psychiatrie en voorzieningen voor het wonen en de zorg voor ouderen.